JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU SEDME EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Upravni odbor Društva, na sjednici, održanoj dana 25.08.2021. godine putem elektronske pošte, donio je Odluku o sedmoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 08-36-22/21. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-515-3/21 od 06.09.2021. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za sedmu emisiju obveznica.

Sedmom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 2.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 2.000.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju sedme emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt sedme emisije obveznica
MKD Credis.