USLOVI

USLOVI POSLOVANJA

Mikrokreditno društvo Credis a.d. kao društveno odgovorno pravno lice u cilju bolje komunikacije s klijentima i transparentnog poslovanja javno objavljuje Opšte uslove poslovanja. Želimo da ste kao naš klijent upoznati sa svim uslovima poslovanja u cilju korektne i buduće saradnje. Budite pravovremeno informisani!

  • Efikasno
  • Brzo
  • Sigurno
  • Pouzdano
img_uslovi_1

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Preuzmite dokument Opštih uslova poslovanja i upoznajte se sa uslovima poslovanja sa MKD Credis.