Kredit Registracija PLUS

Kredit je namjenjen isključivo za troškove registracije vozila u saradnji sa osiguravajućim društvom sa kojim MKD „Credis“ a.d. Banja Luka ima zaključen Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji i za dodatne troškove popravke automobila.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava kredit registracija plus u iznosu do 1.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate.

Iznos: 200,00 – 1.000,00 KM
Rok otplate: 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa: bez kamate za kredite sa rokom otplate do 6 mjeseci, a 9,95% (godišnje) – fiksno za kredite sa rokom otplate od 7 do 12 mjeseci
Naknada za obradu mikrokredita: naknada za obradu 15,00 KM za kredite do 600,00 KM, a naknada za obradu 20,00 KM za kredite preko 600,00 KM.
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 27,24% (obračun za navedenu EKS je urađen na primjeru 600,00 KM na 6 mjeseci uz kamatnu stopu 9,95% i troškove obrade 15,00 KM)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik ili zalog na pokretnu imovinu uz vlastitu mjenicu klijenta i maksimalno dvije neavalirane mjenice pravnog lica.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit Registracija PLUS
MKD Credis je firma koja brine o svojim zaposlenima. Svim radncima omogućavamo da se usavršavaju kroz obuke, postoji mogućnost napredovanja u poslu i imamo razvijen sistem nagrađivanja zaposlenih.
Koje su prednosti kredita Registracija PLUS
Kredit je namjenjen isključivo za troškove registracije vozila i za dodatne troškove popravke automobila. Odbrava se u slučaju da osiguravajuće društvo ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji s MKD Credis.
Za šta se koristi kredit Registracija PLUS
Kredit Registracija PLUS je kredit namjenjen isključivo za troškove registracije vozila i za dodatne troškove popravke automobila.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Ovdje ubaci tabelu

Iznos u KM 3 mjeseca 6 mjeseci 9 mjeseci 12 mjeseci
500,00 166,66 83,33 57,88 43,95
600,00 200,00 100,00 69,49 52,74
700,00 233,33 116,66 81,04 61,52
1.000,00 333,33 166,66 115,77 87,89

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 1.000,00 KM, sa rokom otplate od 9 mjeseci po nominalnoj kamatnoj stopi od 9,95% godišnje i naknadom za obradu kredita od 20,00 KM a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 17,45% godišnje u RS odnosno 18,64% u FBiH (ovjera dokumenata 4,00 KM) , a mjesečni anuitet: 115,77 KM.