Šta je kredit za kupovinu auta?

Kredit za kupovinu automobila MKD “Credis” a.d. Banja Luka je namjenski kredit, isljučivo za nabavku novih i polovnih automobila. Namjenjen je fizičkim licima koja imaju potrebe za kupovinom automobila.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava kredit za kupovinu vozila u iznosu do 10.000,00 KM.

Maksimalni rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 24 mjeseca. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: 10.000,00 KM (max. 50% od vrijednosti vozila prema kupoprodajnom ugovoru)
Rok otplate: 2 godine
NKS (fiksna): 6,95% godišnje za kredite sa rokom otplate do 12 mjeseci,a 9,95% godišnje za kredite sa rokom otplate od 13 do 24 mjeseca.
Naknada za obradu kredita: bez naknade za kredite sa rokom otplate do 12 mjeseci, a 3,00 % od iznosa kredita za kredite sa rokom otplate od 13 do 24 mjeseca.
Način isplate: Kredit se isplaćuje na račun pravnog lica – prodavca, sa kojim Društvo ima potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u domenu poslova mikrokreditiranja.
Namjena: Finasiranje dobara i usluga nabavljenih od pravnih subjekata sa kojima Društvo ima potpisan Ugovor o poslovnotehničkoj saradnji u domenu poslova mikrokreditiranja.
Efektivna kamatna stopa (EKS): 13,83 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 5.000,00 KM sa rokom otplate od 2 godine uz fiksnu kamatnu stopu od 9,95 % i naknade za obradu kredita od 3,00 %)
Obezbjeđenje kredita:
– Jemstvo fizičkog lica (mjenica, administrativna zabrana)
– Jemstvo pravnog lica (mjenice i platni nalozi)
– Zalog na nepokretnu imovinu ( hipoteka na kuću, stan i dr.)
– Zalog na pokretnu imovinu (zalog na vozilo, mašine i dr)
Konačni elementi obezbjeđenja po pojedinačnom kreditu zavise od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta i utvrđuju se u pregovaračkoj fazi)
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je kredit za kupovinu automobila
MKD Credis odobrava brze kredite za kupovinu automobila. Lako i jednostavno do vašeg ljubimca.
Koje su prednosti kredita za kupovinu automobila
Kredit se odobrava namjenski za kupovinu auta, berzo i jednostavno, bez velikih procedura.
Za šta se koristi kredit za kupovinu automobila
Kredit mogu koristit fizička lica kupovinu automobila.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 12 mjeseci 24 mjeseca
3.000,00 259,91 138,37
5.000,00 432,52 230,61
10.000,00 865,04 461,22

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 10.000,00 KM, sa rokom otplate od 12 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi od 6,95% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 7,23% godišnje, a mjesečni anuitet: 865,04 KM.