USLOVI KORIŠTENJA PORTALA

POLITIKA PRIVATNOSTI

Mikrokreditno društvo Credis a.d. kao društveno odgovorno pravno lice u cilju bolje komunikacije s korisnicima internet stranice obavještava korisnike i posjetioce o Politici privatnosti i upravljanja podacima.
 • Efikasno
 • Brzo
 • Sigurno
 • Pouzdano
img_uslovi_1

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika privatnosti internet/web stranice
I Opšti dio

Mikrokreditno društvo Credis a.d. (u daljem tekstu: Društvo) čiju web stranicu koristite, poštuje vaše pravo na privatnost kao korisnika naših usluga i zato vas ovim dokumentom informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, te koja su vaša prava. Obezbjeđujemo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Bosne i Hercegovine, kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Pravila privatnosti internet/web stranice (u daljem tekstu: Politika privatnosti) se primjenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti. Politika privatnosti omogućava da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, kada koristite web stranicu.

II Administrator ličnih podataka

Administrator vaših ličnih podataka je Mikrokreditno društvo Credis a.d., Knjaza Miloša 3a Banja Luka, JIB: 4404327520006, koji je rukovodilac i obrađivač podataka, a čiju web stranicu koristite. Pristajanjem na Uslove korištenja internet/web stranice dajete saglasnost da Društvo prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke, te da odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka.

III Prikupljanje ličnih podataka

Prikupljanje ličnih podataka tokom pregledanja internet stranice credis.info (u daljem tekstu: web stranica) je anonimno i tom prilikom se ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu ličnu identifikaciju kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa (u daljem tekstu: lični podaci).

Posebno ćemo naglasiti kada su nam vaši lični podaci potrebni radi pružanja usluge ili realizacije transakcije koju ste zatražili. Lični podaci koje prikupljamo putem web stranica mogu uključivati vaše ime i prezime, broj pasoša, adresu, telefon, e-mail adresu, broj polise, broj štete i druge podatke po potrebi. Društvo automatski prikuplja podatke o vašem računaru. Ovi podaci mogu uključivati tip pretraživača, ime domena, vrijeme pristupa, adrese web stranica i sl. Društvo ove podatke koristi sa ciljem da ponudi svoje usluge, održava i unapređuje njihov kvalitet i prikuplja statističke podatke vezano za korišćenje svoje web stranica.

Upisom ličnih podataka u predviđena polja na web stranici potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje i da dozvoljavate da se koriste za istu svrhu za koju su i dati. Podatke prikupljamo isključivo radi postupanja po vašem zahtjevu, i podatke mogu koristiti samo zaposleni u Društvu, a dostavljeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Prikupljene podatke Društvo obrađuje sa istim ciljem zbog kojih su i dati, odnosno analize posjećenosti web stranice i pružanja adekvatnih informacija svojim klijentima o proizvodima i uslugama iz svoje ponude. Takođe, Društvo može koristiti prikupljene podatke kako bi unapređivalo korisničku uslugu, omogućilo jednostavnije korišćenje web stranice time što će eliminisati potrebu za ponovljenim upisivanjem istih podataka, kao i sa ciljem prilagođavanja web stranice Vašim potrebama i interesovanjima.

Društvo kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se vaši lični podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

IV Politika kolačića (cookies)

Kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo prilikom pregledanja web stranica, koristimo ovu priliku da vas obavjestimo kako ova web stranica na vaš računar smješta malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies). Korišćenjem ove web stranice pristajete na korišćenje kolačića. Ukoliko ih blokirate, i dalje ste u mogućnosti da pregledate stranicu, ali sa ograničenim funkcionalnostima.

V Šta je kolačić?

Kolačić je informacija postavljena na lični računar ili mobilni uređaj u trenutku pregledavanja internet stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućavaju jednostavnije korišćenje, budući da olakšavaju internet podešavanja (jezik ili adresa) tako da ih pri ponovnom učitavanju stranice aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korišćenja, odnosno poboljšavaju Vaše korisničko iskustvo prilikom pregledanja web stranice.

Osim ovih jednostavnih informacija vezanih za lakše upravljanje, kolačići mogu sačuvati i veliki broj ličnih podataka za šta vi prethodno morate dati saglasnost. Ukoliko niste dali saglasnost, kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računaru.

Kolačići nam takođe omogućavaju da pratimo posećenost i saobraćaj na našim web stranicama (pomoću alata kao što je Google Analytics). Sve informacije koje na taj način kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su i ne dijele se s bilo kojim drugim subjektima.

VI Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, web stranica Društva koristi kolačiće kako bi vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

VII Isključenje odgovornosti

U izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica web stranice Društva, Društvo će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svoje web stranice.

Usljed mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamjernog propusta na nekoj od stranica web stranice, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga koji su predstavljeni na ovoj web stranici, obavezno prethodno raspitaju u najbližoj organizacionoj jedinici Društva.

VIII Linkovi

Društvo na svojoj web stranici putem linkova može nuditi mogućnost povezivanja sa drugim web stranicama (Facebook, Linkedin, Instagram i slično), baš kao što se te web stranice mogu povezati sa našom.

Važno je da znate da druge web stranice funkcionišu u skladu sa njihovim uslovima korišćenja i pravilima privatnosti i da Društvonema kontrolu nad istima, da ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovorno za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim web stranicama.

IX Informacija o obradi podataka o ličnosti i kontakt podaci

Društvo lične podatke osiguranika/korisnika osiguranja i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte, adresu prebivališta obrađuje u cilju obaveštavanja o promocijama i ponudama usluge osiguranja, samo na osnovu prethodne saglasnosti. Podatke koje obrađuje u cilju nuđenja usluga osiguranja i obavještavanja o promotivnim akcijama Društvo čuva pet godina, odnosno do opoziva saglasnosti, uz primjenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

X Vaša prava

 • U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate sljedeća prava :
 • pravo na opoziv saglasnosti
 • pravo na pristup,
 • pravo na ispravku i dopunu,
 • pravo na brisanje,
 • prava na ograničenje obrade podataka,
 • pravo na prigovor
 • pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost se može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti prije opoziva.

XI Završne odredbe

Društvo zadržava pravo promjene ove Politike privatnosti. U slučaju da dođe do izmjene postojeće Politike privatnosti, ista će biti objavljena na web stranici.