Robni kredit

Namijenjen isključivo za kupovinu roba iz asortimana preduzeća I trgovinskih radnji sa kojima MKD “Credis” ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava robni kredit u iznosu do 5.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 2 godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama u skladu sa Planom otplate.

Iznos: 300,00 -3.000,00 KM
Rok otplate: 2 godine
NKS: bez kamate.
Naknada za obradu kredita: bez naknade.
Način isplate: Kredit se isplaćuje na račun pravnog lica, prodavca dobara i usluga, sa kojim Društvo ima potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji u domenu poslova mikrokreditiranja.
Namjena: Finansiranje dobara i usluga nabavljenih od pravnih subjekata sa kojima Društvo ima potpisan Ugovor o poslovnotehničkoj saradnji u domenu poslova mikrokreditiranja.
Efektivna kamatna stopa (EKS): 0,62 % (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 1.500,00 KM sa rokom otplate od 1 godine uz kamatnu stopu 0,00 % i bez naknade za obradu kredita)
Provizija: 10,00 %
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je robni kredit
Robni kredit služi za kupovinu roba iz asortimana preduzeća i trgovinskih radnji sa kojima MKD “Credis” ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
Koje su prednosti robnog kredita
Ako trebate kupiti neku robu za vašu kuću, stan, vikendicu, odnosno za svakodnevne potrebe, lako i brzo vam možemo odobriti kredit za kupovinu u preduzećima i trgovinskim radnjama sa kojima imamo poslovnu saradnju.
Za šta se koristi robni kredit
Robni kredit se koristi isključivo za kupovinu roba iz asortimana preduzeća i trgovinskih radnji.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 3 mjeseci 6 mjeseca 9 mjeseci 12 mjeseca
500,00 166,66 83,33 55,55 41,66
1.000,00 333,33 166,66 111,11 83,33
2.000,00 666,66 333,33 222,22 166,66
3.000,00 1.000,00 500,00 333,33 250,00
4.000,00 1.333,33 666,66 444,44 333,33

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 500,00 KM, sa rokom otplate od 9 mjeseci po nominalnoj kamatnoj stopi od 0,00% godišnje i bez naknade za obradu kredita, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 2,44% godišnje, a mjesečni anuitet: 55,55 KM.