Šta je keš kredit

Kredit je namjenjen za klijente koji imaju redovna mjesečna primanja i koji imaju potrebu za dodatnim sredstvima kojim bi poboljšali svoj materijalni položaj.

Do kojeg iznosa se može odobriti kredit?

MKD odobrava keš kredit u iznosu do 3.000,00 KM.

Koliki je maksimalan rok otplate kredita?

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu sledećeg mjeseca po plasmanu kredita.

Iznos: do 3.000,00 KM
Rok otplate: 1 godina
NKS (fiksna): 19,90 % godišnje
Naknada za obradu kredita: bez naknade.
Način isplate: Kredit se isplaćuje u gotovini ili na transakcioni račun klijenta. (U FBiH isplata na transakcioni račun klijenta)
Efektivna kamatna stopa (EKS): 22,29% RS i 22,44% FBiH (obračun za navedenu kamatnu stopu je urađen na primjeru 3.000,00 KM sa rokom otplate od 1 godine uz fiksnu kamatnu stopu od 19,90 % i bez naknade za obradu kredita troškove ovjere dokumenata u FBiH u iznosu od 2,00 KM)
Obezbjeđenje kredita: sudužnik, vlastita mjenica klijenta.
Način otplate i grace period: U jednakim mjesečnim anuitetima bez grace perioda.

Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta.

Zatražite ponudu odmah!

Šta je keš kredit
Keš kredit je brzi novčani kredit kojim dobijate dodatni novac za poboljšanje vaše materijalne sposobnosti i finansiranje tekuće potršnje.
Koje su prednosti keš kredita
Keš kredit se odobrava brzo bez velike dokumentacije. Samo nas kontaktirajte i naši saradnici će vam sve pojasniti. Brzo i lako.
Za šta se koristi keš kredit
MKD Credis u svojoj ponudi nudi keš kredit za poboljšanje vašeg materijalnog položaja. Ovaj kredit nema definisanu namjenu i možete novac trošiti kako vi želite.

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

Iznos u KM 3 mjeseci 4 mjeseci 6 mjeseca 9 mjeseci 12 mjeseca
500,00 172,22 130,22 88,24 55,56 xxx
1.000,00 344,45 260,45 176,47 120,53 92,59
2.000,00 688,90 520,90 352,95 241,05 185,17
2.500,00 861,12 651,12 441,18 301,32 231,47
3.000,00 1.033,35 781,35 529,42 361,58 277,76

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 3.000,00 KM, sa rokom otplate od 12 , po nominalnoj kamatnoj stopi od 19,90% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 22,29% godišnje, a mjesečni anuitet: 277,76 KM.