JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU ŠESTE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Upravni odbor Društva, na sjednici, održanoj dana 16.07.2020. godine donio je Odluku o šestoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 07-28-22/20. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-368-3/20 od 06.08.2020. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za šestu emisiju obveznica.

Šestom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 1.500 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 1.500.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju seste emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt seste emisije obveznica
MKD Credis.