JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU PETE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Upravni odbor Društva, na sjednici, održanoj dana 19.09.2019. godine donio je Odluku o petoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 09-42-22/19. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-578-4/19 od 14.11.2019. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za petu emisiju obveznica.

Petom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 800 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 800.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju pete emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt pete emisije obveznica
MKD Credis.