JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU OSME EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Upravni odbor Društva, na sjednici, održanoj dana 06.06.2022. godine putem elektronske pošte, donio je Odluku o osmoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 06-11-22/22. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-348-4/22 od 05.07.2022. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za osmu emisiju obveznica. Osmom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 1.200 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 1.200.000,00 KM. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou. Više informacija pročitajte u priloženim dokumentima.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju osme emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt osme emisije obveznica
MKD Credis.