PROSPEKT JEDANAESTE EMISIJE OBVEZNICA MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „CREDIS“ a.d. Banja Luka, svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima. Sva zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da učestvuju u javnoj ponudi jedanaeste emisije obveznica ovdje mogu pogledati Prospekt.

Prospekt

Prospekt jedanaeste emisije obveznica
MKD Credis.