JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU PRVE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština Društva donijela je Odluku o prvoj emisiji obveznica, javnom ponudom. 
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica.

Prvom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 870 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 870.000 KM. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju prve emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt prve emisije obveznica
MKD Credis.