JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU DRUGE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Skupština Društva, na sjednici, održanoj dana 26.01.2018. godine donijela je Odluku o drugoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 01-79-25/18.
Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-64-2/18 od 16.2.2018. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica.

Drugom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 1.500 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 1.500.000 KM; Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju druge emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt druge emisije obveznica
MKD Credis.