JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU TREĆE EMISIJE OBVEZNICA
MIKROKREDITNO DRUŠTVO „CREDIS“ a.d. Banja Luka,
JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica.
Upravni odbor Društva, na sjednici, održanoj dana 10.10.2018. godine donio je Odluku o trećoj emisiji obveznica, javnom ponudom, broj: 10-25-22/18. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-613-2/18 od 16.11.2018. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica.

Četvrtom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 1.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 1.000.000 KM. Kamatna stopa iznosi 6% na godišnjem nivou.

Javni poziv

Javni poziv za emisiju treće emisije
obveznica MKD Credis.

Prospekt

Prospekt treće emisije obveznica
MKD Credis.