Odluke o privremenim mjerama banaka i nedepozitnih finansijskih institucija za
ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem
COVID-19
Agencija za bankarstvo Federacije BiH (u daljem tekstu: Agencija) u cilju očuvanja sigurnosti
subjekata bankarskog sistema, te zbog povećanja razine spremnosti subjekata bankarskog
sistema na postupanja u vanrednim okolnostima izazvanim pojavom virusnog oboljenja
“COVID-19”, je na elektronskoj sjednici Upravnog odbora održanoj u petak,
20.03.2020.godine, usvojila odluke o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza
fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama ( MKO i
lizing društva ). Dokument koji je objavljen u Službenim novinama možete preuzeti OVDJE.
Odlukama, banke i nedepozitne finansijske institucije mogu odobriti klijentima posebne mjere,
kao što su: moratorij, odnosno zastoj u otplati kredita, koji može trajati najmanje do objave
prekida vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, uvođenje grejs perioda za
otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci, odobravanje dodatnog iznosa
izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, te druge
mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta i održavanja poslovanja
klijenta. Kod mjera koje se odnose na klijente pravna lica, očekuje se donošenje odluka banaka
i nedepozitnih finansijskih institucija na osnovu dostupnih informacija i komunikacije između
banke i klijenta. Kada su u pitanju fizička lica, banka i nedepozitne finansijske institucije će
postupati na osnovu vlastite procjene, dokumentacije i informacija o ugroženosti pojedinačnih
klijenata i grupa klijenata koje imaju zajednička obilježja (npr. zaposlenici u jednom pravnom
licu).
U cilju očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Agencija kontinuirano prati
situaciju u finansijskom sektoru, te će vršiti nadzor nad primjenom donesenih odluka i pažljivo
analizirati efekte usvojenih propisa.

Ove odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama
Federacije BiH”.