Upravni odbor MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „CREDIS“ a.d. Banja Luka je 13.09.2023. godine donio Odluku o sazivu 20. vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Ista će se održati 02.10.2023. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama društva na adresi Mladena Stojanovića 111 u Banja Luci.

Odluka

Odluka o sazivu 20. sjednice Skupštine akcionara MKD Credis.