Upravni odbor MIKROKREDITNOG DRUŠTVA „CREDIS“ a.d. Banja Luka je 05.05.2023. godine donio Odluku o sazivu 17. sjednice Skupštine akcionara. Ista će se održati 24.05.2023. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama društva na adresi Mladena Stojanovića 111 u Banja Luci.

Odluka

Odluka o sazivu 17. sjednice Skupštine akcionara MKD Credis.