KAKO DO KREDITA ZA REGISTRACIJU VOZILA?

 
Kredit za registraciju vozila MKD “Credis” a.d. Banja Luka je namjenski kredit, namijenjen isključivo za troškove registracije vozila u saradnji sa Premium Osiguranjem Banja Luka. MKD odobrava kredit za registraciju vozila u iznosu do 4.000 KM.

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 1 godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama u skladu sa Planom otplate.

Kredit za registraciju vozila je namjenski kredit bez naknade za obradu kredita i bez nominalne kamate, dok efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

 
Zatražite PonuduKontaktirajte nas

Mjesečna rata

176.02 KM

Mjeseci
 
KM
Zatraži Kredit Kontaktirajte nas
Registracija vozila na rate, bez kamata, bez dodatnih troškova, obrada kredita za manje od 60 minutaKliknite ovdje
4206

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

 

Iznos u KM Period otplate 3 mj Period otplate 6 mj Period otplate 9 mj Period otplate 12 mj
500.00 166.66 83.33 55.55 41.66
1000.00 333.33 166.66 111.11 83.33
2000.00 666.66 333.33 222.22 166.66
3000.00 1000.00 500.00 333.33 250.00
4000.00 1333.33 666.66 444.44 333.33

Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 500,00 KM, sa rokom otplate od 10 mjeseci po nominalnoj kamatnoj stopi od 0,00% godišnje i naknade za obradu kredita u iznosu od 10,00 KM od iznosa kredita, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 2,22% godišnje, a mjesečni anuitet: 50,00 KM.