KAKO DO PENZIONERSKOG KREDITA?

 
Kredit za penzionere MKD “Credis” a.d. Banja Luka je gotovinski kredit, namijenjen isključivo penzionerima, koji primaju redovno penziju preko fonda PIO RS. MKD odobrava kredit za penizonere u iznosu do 8.000,00 KM za penzionere sa rokom isplate kredita do 70-e godine starosti, 6.000,00 KM sa rokom isplate kredita do 75-e godine starosti, i 3.000,00 KM sa rokom isplate do 85 godine starosti.

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina za kredite do 75-e godine starosti, a na perod od 2 godine za kredite do 85 godine starost. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu.

Kamatna stopa iznosi 23,00% godišnje – fiksna stopa Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste. Kamatna stopa se ne mijenja (fiksna stopa).

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 2,00% od iznosa kredita, min. 20,00 KM, jednokratno.

 
Zatražite PonuduKontaktirajte nas

Mjesečna rata

176.02 KM

Mjeseci
 
KM
Zatraži Kredit Kontaktirajte nas
Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta. Zatražite ponudu odmah! Kliknite ovdje
4203

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

 

Iznos u KM Period otplate 12 mj Period otplate 24 mj Period otplate 36 mj Period otplate 48 mj
1000.00 94,95 52,86 xxx xxx
2000.00 189,90 105,72 78,14 xxx
3000.00 284,85 158,58 117,21 97,05
5000.00 474,74 264,30 195,34 161,74
8000.00 759,59 422,87 312,55 258,79

Primjer: Ukoliko bi Korisniku kredita starosne dobi od 67 godina MKD odobrilo kredit u iznosu od 3.000,00 KM, sa rokom otplate od 2 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 23,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita i polismo osiguranja u slučaju smrti i nezgode, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 30,98% godišnje, a mjesečni anuitet: 158,58 KM.