KAKO DO NENAMJENSKOG KREDITA?

 
Nenamjenski kredit MKD “Credis” a.d. Banja Luka je gotovinski kredit, namijenjen fizičkim licima sa određenim mjesečnim primanjima. MKD odobrava nenamjenski kredit u iznosu do 10.000 KM.

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

Kamatna stopa sa rokom otplate do 12 mjeseci iznosi 23,90% a za kredite sa rokom otplate preko 12 mjeseci 22,00% godišnje – fiksna stopa. Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste. Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 2,50% od iznosa kredita, min. 30,00 KM, jednokratno.

 
Zatražite PonuduKontaktirajte nas

Mjesečna rata

176.02 KM

Mjeseci
 
KM
Zatraži Kredit Kontaktirajte nas
Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta. Zatražite ponudu odmah! Kliknite ovdje
4208

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

 

Iznos u KM Period otplate 12 mj Period otplate 24 mj Period otplate 36 mj Period otplate 48 mj Period otplate 60 mj
1000.00 94.51 51,88 xxx xxx xxx
2000.00 189.02 103,76 76,38 xxx xxx
3000.00 283.53 156,23 114,57 94,52 82,86
5000.00 472.55 259,39 190,95 157,53 138,09
10000.00 945.11 518,78 381,90 315,06 276,19

Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 3 godine, po fiksnoj nominalnoj kamatnoj stopi od 22,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 26,77% godišnje, a mjesečni anuitet: 190,95 KM.
Ukupan iznos kredita koji bi korisnik kredita platio bio bi slijedeći: