KAKO DO KREDITA ZA POLJOPRIVREDU?

 
Kredit za poljoprivredu MKD “Credis” a.d. Banja Luka je namijenjen pravnim ili fizičkim licima-poljoprivrednicima sa odgovarajućim prihodima koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita, a imaju potrebu za obrtnim sredstvima ili investiraju u osnovna sredstva. MKD Credis odobrava kredite za poljoprivredu u iznosu do 10.000KM

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 5 godina. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

Fiksna kamatna stopa stopa iznosi 21,00% godišnje i ne mijenja se, dok efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

 
Zatražite PonuduKontaktirajte nas

Mjesečna rata

176.02 KM

Mjeseci
 
KM
Zatraži Kredit Kontaktirajte nas
Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta. Zatražite ponudu odmah! Kliknite ovdje

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

 

Iznos u KM Period otplate 12 mj Period otplate 24 mj Period otplate 36 mj Period otplate 48 mj Period otplate 60 mj
1000.00 93.11 55.41 xxx xxx xxx
2000.00 186.23 105.82 75.35 xxx xxx
3000.00 279.34 156.23 113.03 92.90 81.16
5000.00 465.57 256.93 188.83 154.83 135.27
10000.00 931.14 513.86 376.75 309.66 270.53

Ukoliko bi Korisniku kredita MKD odobrilo kredit u iznosu od 5.000,00 KM, sa rokom otplate od 3 godine, po nominalnoj kamatnoj stopi od 21,00% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa mjenicom potpisane od strane korisnika kredita, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila efektivna kamatna stopa iznosila 25,50% godišnje, a mjesečni anuitet: 188,83 KM.

4149