KAKO DO ROBNOG KREDITA?

 
Robni kredit MKD “Credis” a.d. Banja Luka je namjenski kredit, namijenjen isključivo za kupovinu roba iz asortimana preduzeća I trgovinskih radnji sa kojima MKD “Credis” ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. MKD odobrava robni kredit u iznosu do 4.000,00 KM. Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 2 godine. Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim ratama u skladu sa Planom otplate. Bez kamate. Efektivna kamatna stopa uključuje nominalnu kamatnu stopu uvećanu za naknade i troškove, a koji su vezani za plasman kredita. Bez naknade za obradu kredita.


 
Zatražite PonuduKontaktirajte nas


4616
Parents and their daughter walking down modern mall
Super ponuda, obrada kredita za manje od 60 minuta. Zatražite ponudu odmah! Kliknite ovdje

Mjesečni anuiteti za pojedine iznose kredita i rokove otplate

 

Iznos u KM Period otplate 3 mj Period otplate 6 mj Period otplate 9 mj Period otplate 12 mj
500.00 166,66 83,33 55,55 41,66
1000.00 333,33 166,66 111,11 83,33
2000.00 666,66 333,33 222,22 166,66
3000.00 1.000,00 500,00 333,33 250,00
4000.00 1.333,33 666,66 444,44 333,33